AdWords hiện là Google Ads. Tên mới Google Ads phản ánh đầy đủ các tùy chọn quảng cáo mà chúng tôi cung cấp trên khắp Tìm kiếm, Hiển thị, YouTube, v.v. Tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm

100 thành viên đang trực tuyến
100 thành viên đang trực tuyến

Chào Mừng Bạn Đến với Cộng Đồng Quảng Cáo Google!

TongM - Level 6

Điểm Từ
Số Liệu Thống Kê Công Khai
Ngày Đăng Ký ‎07-24-2018 03:46 AM
Ngày Truy Cập Cuối Cùng ‎08-14-2018 04:31 AM
Tổng Số Tin Nhắn Đã Đăng 28
Tổng Số Điểm Nhận Được 1
Tặng Điểm Cho
Liên Hệ với Tôi
Tình Trạng Trực Tuyến
Ngoại tuyến
Ngày Truy Cập Cuối Cùng
‎08-14-2018 04:31 AM
Thẻ của Tôi
Chưa có thẻ nào